Torque Turning

Nejměkčí jízda. Nejvýkonnější hrana.

Bývalo pravidlem, že pohodlné, měkce ohebné lyže automaticky postrádaly pevné držení hrany. A s vysoce výkonnými lyžemi se zase automaticky těžce zatáčelo. Tento problém se zvětšoval s tím, jak se lyže rozšiřovaly.
Proto hrdě představujeme technologii Torque Turning: Systém spojující měkký a plynulý ohyb s vynikající torzní tuhostí a držením hrany.


Technologie Torgue Turning

Výklad.

Technologie Torque Turning využívá skeletálních stabilizátorů, které značně zvyšují torzní tuhost lyže a přitom nenarušují její podélný ohyb.

Torzní tuhost je odpor, který lyže klade vůči kroucení - stejný odpor, jaký působí na Vaši špičku a patu, když lyžemi hraníte v zatáčkách: čím více, tím lépe.

Podélný ohyb je odpor, který lyže klade vůči ohýbání – určuje množství energie, jakou musíte vynaložit, když se pokoušíte lyží zatočit: tuhé lyže vyžadují silné svaly.

Technologie Torque umožňuje vytvořit podélně měkkou, manévrovatelnou lyži s vyšší torzní tuhostí. Výkon na hraně.


Technologie Torgue TurningTechnické informace.

Torzní skeletální stabilizátory jsou vyrobeny z obzvlášť tuhé a předepnuté kovové slitiny integrované do lyže. Umístění a geometrie torzních stabilizátorů byly stanoveny interaktivním procesem, který zahrnoval počítačově podporovaný laboratorní výzkum a zkoušky na sněhu. Čím větší jsou podélné rozměry stabilizátorů, tím vyšší je odpor proti kroucení , a tím větší tlak je vyvíjen na hranu. V podélném směru nemají stabilizátory žádný vyztužující účinek.

To je zejména účinné u lyží s agresivním bočním krojením, kde široká špička a pata má zvýšený vliv na torzní ohyb. Zatímco se lyže snadno ohýbá a hladce jde do i ze zatáček, hrana lyže jetlačena do sněhu celou svou délkou.